De cantus blijft toch altijd een superleuke activiteit! Ook dit jaar was het weer een succes voor alle Hajranen die mee deden. Op zondag 12 maart aan het einde van de middag werd de cantus gehouden. Deze keer voor het eerst in ā€™t Lempke. Er was een goed praesidium aangesteld. Drie Hajranen die al jaren lid zijn en de vereniging dus heel erg goed kenden. Alle drie hadden ze al heel wat cantussen meegemaakt en twee daarvan hadden ook de nodige ervaring als lid van het praesidium. Het praesidium was op en top voorbereid. Ze hadden al heel wat straffen uitgedacht en daarvoor waren de attributen aanwezig.

De cantus begon om half 3. Zoals ervaren cantusgangers wellicht wel weten, houdt het praesidium niet van laatkomers. Toch was er iemand die het riskeerde en behoorlijk laat binnen kwam lopen. Het praesidium kon dit niet ongestraft voorbij laten gaan en liet de laatkomer twee straffen, gekozen door twee deelnemers, uitvoeren. Het werden een adje vleermuis en een adje gestrekte arm. Daarmee was de toon gezet. Iedereen moest zich keurig aan de regels houden. Toch lukte dit niet altijd. Er werden straffen uitgedeeld voor onder andere teveel kletsen, het kwijtraken van de codex en het niet goed mee- of voorzingen. Ontzettend grappige straffen waar we met zā€™n allen hard om hebben kunnen lachen. Essentieel hierbij was natuurlijk bier. Onze cantuscommissie stond achter de bar en een aantal van hen waren schenker. Daarmee hebben zij supergoed gezorgd dat niemand ook maar een druppel bier tekort kwam. Bedankt cantuscommissie!