Eindhovense StudentenCorps Volleybal Vereniging
Op 23 september 1957 werden de eerste colleges gegeven aan de Technische Hogeschool Eindhoven. Nog diezelfde week besloten Frans Blom, Henny SchĆ¼ssel en Bob Smit tot oprichting van een studentenvolleybalvereniging. De vereniging kreeg de naam “Eindhovense Studenten Corps Volleybal Vereniging”. Zoals uit die naam blijkt, was het een ondervereniging van het ESC (Eindhovens Studenten Corps). De belangstelling in die eerste weken was zodanig groot dat er met twee teams werd begonnen aan de NeVoBo-competitie.

E.S.C.V.V. Hajraa
Op 23 februari 1959 worden de eerste statuten een feit en de naam Hajraa komt vast te liggen. Voor velen is het wellicht een raadsel waar deze naam vandaan komt. In 1956 had in Hongarije een opstand tegen de Sovjet-bezetting geheerst die was ontstaan uit een demonstratie van studenten aan de Technisch Universiteit in Boedapest. De demonstraties werden op bloedige wijze neergeslagen. Als eerbetoon aan de moedige onderdrukten besloten de leden een yell in de Hongaarse taal te creĆ«ren. FonetischĀ Huj Huj Hajraa. Zoiets als Kom op, Ga ervoor! Later ontstond hieruit de naam van de vereniging. De vereniging groeide in de volgende jaren door en boekte veel sportieve successen. In het seizoen ’61-’62 stootte Hajraa zelfs door naar de Hoofdklasse. Op dat moment de hoogst haalbare sport op de NeVoBo-ladder.

Europees
Ook heeft Hajraa Heren 1 namens Nederland al meerdere malen gespeeld in de Europese Studenten Kampioenschappen. Hoogtepunten waren de derde plaats in 2002 op het ESK van Athene en de 2e plaats in Malibor in 2003. In 2006 werd Eindhoven op het Europees Studenten Kampioenschap zelfs eerste bij zowel de dames als de heren. In 2011 werd de 2e plaats gehaald in Warschau.

Buitentoernooi
Ter ere van het vierde lustrum van Hajraa in 1979 werd voor het eerst het Hajraa Buitentoernooi georganiseerd. Dit evenement zou uitgroeien tot een van de grootste buitenvolleybaltoernooien van Europa dat ook nu nog jaarlijks wordt georganiseerd. Inmiddels trekt het toernooi ongeveer 4500 volleyballers uit vele landen.

E.S.V.V. Hajraa
Tegen het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw begint er binnen Hajraa een discussie over het al dan niet afscheiden van het E.S.C. Probleem is onder anderedat het verdwijnen van Hajraa bij het Corps wel eens een sterke achteruitgangvan het Corps tot gevolg zou kunnen hebben. De vereniging gaat uiteindelijktoch haar eigen weg en maakt zich los van het E.S.C. Nadat Hajraa eerst wordtopengesteld voor niet Corpsleden, wordt in 1973 de afscheiding van Hajraa eenfeit. De band met het Corps is tot op de dag van vandaag nog(slechts) te zienin het logo van Hajraa. Het aantal Hajraa teams neemt door de jaren heen toe.In de zomer van 1982 moest Hajraa zelfs een ledenstop afkondigen. In hetseizoen ’88-’89 neemt er voor eerst een damesteam van Hajraadeel aan decompetitie. Vanaf 1991 kunnen ook HBO studenten een sportkaart krijgen waardoorhet aantal potentiĆ«le Hajranen sterk toeneemt.

Competitie
Momenteel komen er 8 Hajraa herenteams en 9 damesteams uit in de competitie. Dames 1 en heren 1 spelen beide 2de divisie.