Op donderdag 14 november was het zover, de wisseling ALV vond plaats in de kantine ’t Schip. Het was de laatste ALV dat Daan met zijn hamer mocht zwaaien, Juliette updates over het reilen en zeilen van het volleyballen binnen Hajraa mocht geven, Rens de centjes mocht beheren, Tom als een gek mocht typen tijdens de ALV en Richard ons mooie sponsor-presentaties mocht geven. Graag willen we het 58e bestuur nogmaals bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar, super tof gedaan jongens!

Wie er de 14e bij was, zal kunnen beamen dat het een erg spannende race was na de presentatie van het kandidaatsbestuur en het (M)eega bestuur. Na een eerste ongeldige stemming bleek na de tweede stemming het (m)eega bestuur als winnaar uit de bus te komen! Na heel wat boden en tegenboden heeft het (m)eega bestuur er mee ingestemd om het kandidaats bestuur te laten inslaan als het 59e bestuur der E.S.V.V. Hajraa. Benieuwd wat er geboden is? Kom langs op het eerst volgende Hajraa-feestje en je zal blij zijn dat je gekomen bent!

Het 59e bestuur bestaat uit: Robbert van Rossem (voorzitter), Kelvin Wolken (secretaris), Janine Koopman (penningmeester), Janneke van der Poel (vicevoorzitter) en Tom van Veen (wedstrijdsecretaris). Wij hebben in ieder geval genoten van de ALV en hebben heel veel zin in wat er komen gaat dit jaar!
The change of the boards General Member Meeting took place on November the 14th. It was the last time Daan could use his hammer, Julliete could update us about all things that are going in and around the volleyball field, Rens could manage all the money, Tom could type rapidly during the GMM and it was the last time Richard could enlighten us with his sponsor presentations as members of the 58th board. We would like to thank the 58th board once more for their input and commitment of last year, thank you guys!

All attendees at the GMM shall probably agree on that the race between the boards that did applied as candidate was quite exciting. The candidate board and the (m)eega board gave both a presentation. The first round of votes was declared as invalid, the winner of the second round appeared to be the (m)eega board! After a lot of offers and counterbids the (me)eega board agreed on letting the candidate board be the 59th board of E.S.V.V. Hajraa. Curious about the bids? Visit the first upcoming Hajraa party and you will be glad that you were there!

The 59th board exists out of: Robbert van Rossem (chairman), Kelvin Wolken (secretary), Janine Koopman (treasurer), Janneke van der Poel (vice chairman) en Tom van Veen (secretary of matches). We have enjoyed the GMM a lot and are looking forward to all things that will happen the upcoming year!